image-dac-sac-le-hoi-ca-voi

Đặc sắc lễ hội Cá Voi tại Nha Trang

Hình ảnh & Video

Điểm đến

Image Slide

Đặc sắc lễ hội Cá Voi tại Nha Trang

Xem chi tiết

Sự kiện

Image Slide

Đặc sắc lễ hội Tháp Bà Ponagar tại Nha Trang

Lễ hội Tháp Bà Ponagar là một trong những lễ hội đặc sắc nhất của Nha Trang, đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản phi vật thể cấp Quốc gia

Xem chi tiết
Image Slide

Đặc sắc lễ hội Cá Voi tại Nha Trang

Một trong số những lễ hội Nha Trang đặc sắc nhất hàng năm là lễ hội Cá Voi, được tổ chức tại Lăng Ông

Xem chi tiết

Ẩm thực

Image Slide

Vịt lội Ninh Hòa

Xem chi tiết
Image Slide

Bún sứa Nha Trang

Xem chi tiết