image-dien-bien-diem-den-du-lich-4-mua

Điện Biên - Điểm đến du lịch 4 mùa

Xem chi tiết

Điểm đến

Image Slide

Điện Biên - Điểm đến du lịch 4 mùa

Xem chi tiết
Image Slide

Dấu tích chiến thắng đồi A1, Điện Biên Phủ

Xem chi tiết
Image Slide

Hồ Pá Khoang- Viên ngọc bích tô điểm núi rừng Tây Bắc

Xem chi tiết
Image Slide

Khu di tích chiến thắng Điện Biên Phủ

Xem chi tiết

Lễ hội

Image Slide

Lễ mừng cơm mới dân tộc Si La ở tỉnh Điện Biên

Xem chi tiết
Image Slide

Lễ Bó khoăn khoai

Xem chi tiết
Image Slide

Nét đẹp Hội mừng mưa rơi của dân tộc Khơ Mú

Xem chi tiết

Ẩm thực

Image Slide

Xôi nếp nương có nhiều, nhưng ngon nhất vẫn là ở Điện Biên

Xem chi tiết
Image Slide

Lên Điện Biên, nhất định phải uống thử rượu sâu chít

Xem chi tiết
Image Slide

Chẳm chéo Điện Biên: Chấm món gì cũng ngon

Xem chi tiết

Hình ảnh & Video